ศิลปศึกษา ม.ปลาย


ผู้สอน
นาย สมบุญ แซ่ขอ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปศึกษา ม.ปลาย

รหัสวิชา
39678

สถานศึกษา
กศน.ตำบลทับปุด

คำอธิบายวิชา

รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทาง ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์สากล สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเลือก ประกอบอาชีพต่าง ๆ จากความรู้ด้านการออกแบบได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)