นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.บ้านโคกลอย ทำข้อสอบด้วยความตั้งใจและมีความสุขในการทำข้อสอบนะครับ

จาก ครูโต้ง