นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผู้สอน
นาย พิชาภพ ลักขษร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา
397

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร.ร.บ้านโคกลอย ทำข้อสอบด้วยความตั้งใจและมีความสุขในการทำข้อสอบนะครับ

จาก ครูโต้ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books