มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์