มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทย์ (ครูพูนศักดิ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์