homeวิทย์ ม.1การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน(ครูจงจินต์)
person
วิทย์ ม.1การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน(ครูจงจินต์)

ผู้สอน
นาง จงจินต์ เหลาแตว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม.1การดูดกลืนแสงและการคายความร้อน(ครูจงจินต์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3976

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การดูดกลืนแสง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)