homecom1
personperson_add
com1

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
com1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3980

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)