homeมัธยมศึกษาปีที่3
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่3

ผู้สอน
นาง ประทุมรัตน์ มหายศนันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3986

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะทางพันธุ์กรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)