homeม.2 ร่างกายของเรา
person
ม.2 ร่างกายของเรา

ผู้สอน
นาง ปรียานุช จ่าแสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 ร่างกายของเรา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3992

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ร่างกายของเรา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)