ผู้สอน
นาง จิราภรณ์ เชียงจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูจิราภรณ์ เชียงจันทร์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3997

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดู่พงษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก