homeห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูจิราภรณ์ เชียงจันทร์)
personperson_add
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูจิราภรณ์ เชียงจันทร์)

ผู้สอน
นาง จิราภรณ์ เชียงจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 (ครูจิราภรณ์ เชียงจันทร์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3997

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์   เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)