homeกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
personperson_add
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ผู้สอน
นาย ชาลี สำรองทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
400

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการฝึกอบรมครูที่สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)