homeกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
person
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ผู้สอน
นาย ชาลี สำรองทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
400

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คำอธิบายวิชา

เป็นการฝึกอบรมครูที่สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)