วิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้นม1ศึกษาเรื่องร่างกายของเราโรงเรียนบ้านนาไค้สพป. น่าน เขต 1