homeวิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)
person
วิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)

ผู้สอน
นาง สุพิชญนันท์ อิ่นธิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนชั้นม1ศึกษาเรื่องร่างกายของเราโรงเรียนบ้านนาไค้สพป. น่าน เขต 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)