homeวิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)

ผู้สอน
นาง สุพิชญนันท์ อิ่นธิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม.1(ครูเจี๊ยบ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4001

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้นม1ศึกษาเรื่องร่างกายของเราโรงเรียนบ้านนาไค้สพป. น่าน เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)