วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูวิวัฒน์)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สพป.น่าน เขต 1