homeวิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูวิวัฒน์)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูวิวัฒน์)

ผู้สอน
นาย วิวัฒน์ วรกัลป์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูวิวัฒน์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4002

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา สพป.น่าน เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)