homeวิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)
personperson_add
วิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)

ผู้สอน
นาง วรนุช ศรีธิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4003

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)