homeวิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)
personperson_add
วิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)

ผู้สอน
นาง วรนุช ศรีธิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ ม.1 (ครูวรนุช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4003

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)