homeวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

ผู้สอน
นางสาว ลำยวน ใจแปง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4006

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ม.3  โรงเรียนฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)  สพป.น่านเขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)