วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ม.3  โรงเรียนฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)  สพป.น่านเขต 1