homeวิทยาศาสตร์ ม.2
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
นาง ภาวิณี สอนใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4007

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2    โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)