homeวิทยาศาสตร์ ม.2
person
วิทยาศาสตร์ ม.2

ผู้สอน
นาง ภาวิณี สอนใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4007

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2    โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)