homeวิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูกาญจนา)
person
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูกาญจนา)

ผู้สอน
นาง กาญจนา คิดดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูกาญจนา)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4008

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1(ครูกาญจนา )โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)