วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูกาญจนา)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1(ครูกาญจนา )โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน