homeวิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)
person
วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

ผู้สอน
นาง ศรีพวง วุฒิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4009

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สอนโดยครูศรีพวง วุฒิ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)