homeวิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)
personperson_add
วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

ผู้สอน
นาง ศรีพวง วุฒิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4009

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สอนโดยครูศรีพวง วุฒิ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)