วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สอนโดยครูศรีพวง วุฒิ