เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทย์ ม.2 (ครูศรีพวง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านผาสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สอนโดยครูศรีพวง วุฒิ