homeการบำรุงรักษาและการบริหารอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ-101
personperson_add
การบำรุงรักษาและการบริหารอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ-101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบำรุงรักษาและการบริหารอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ-101

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40091

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถะประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)