homeวิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูนันท์)
person
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูนันท์)

ผู้สอน
มนัสนันท์ อุดใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.1 (ครูนันท์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4010

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)