ผู้สอน
นงลักษณ์ สุภานิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.1(ครูนงลักษณ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4015

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนวราษฎร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1