homeวิทยาศาสตร์ ม.1(ครูนงลักษณ์)
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.1(ครูนงลักษณ์)

ผู้สอน
นงลักษณ์ สุภานิล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1(ครูนงลักษณ์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4015

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)