homeโลกลึกลับของวิทยาศาตร์
person
โลกลึกลับของวิทยาศาตร์

ผู้สอน
นางสาว ณัฐริกา ภาพักดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โลกลึกลับของวิทยาศาตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40163

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนดอกจาน

คำอธิบายวิชา

โลกลึกลับของวิทยาศาตร์ เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีแต่เรื่องราวน่าค้นหา ทุกสิ่งบนโลกใบนี้มีอะไรที่เด็ก ๆ ยังไม่รู้ วิทยาศาตร์จะสามารถช่วยแก้ปัญหาของเด็ก ๆ ได้ โดยการศึกษาและ ทดลอง การเรียนวิทยาศาสตร์จะทำให้เรารู้ในสิ่งที่เรายังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัว และในการเรียนการสอนครั้งนี้ได้เรียนในเรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช‎ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยมีเนื่อหาการสอน ดังนี้

  1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

**ใช้สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2562


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)