homePronunciation Sec 02/2019
person
Pronunciation Sec 02/2019

ผู้สอน
Aj. Hambalee Jehma
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
Pronunciation Sec 02/2019

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40174

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

English pronunciation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)