homeวิชา วาทการ 2/62
person
วิชา วาทการ 2/62

ผู้สอน
เพ็ญแข แซ่ลิ่ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชา วาทการ 2/62

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40180

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา วาทการ รหัสวิชา ศท  012010  เป็นวิชาเลือกในกลุ่มภาษา หมวดการศึกษาทั่วไป หลักสูตรสถาบันการพลศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)