ผู้สอน
นาง สุกัญญา ตนภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4022

สถานศึกษา

โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1