วิทย์ ม.1 ส่วนประกอบของโลก (ครูสุกัญญา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1