วิทยาศาสตร์ ม. 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 ครูคนึงนิตย์  โรงเรียนบ้านสาลี่