วิทย์ ม.1(ครูประนอม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทย์ ม.1 (ครูประนอม) โรงเรียนบ้านหาดเค็ด  สพป.น่าน เขต 1