วิทย์ ม. 1 (ครูจันทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทย์  (ครูจันทร์)