homeวิทย์ ม. 1 (ครูจันทร์
person
วิทย์ ม. 1 (ครูจันทร์

ผู้สอน
นาย จันทร์ กุลพรม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทย์ ม. 1 (ครูจันทร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4034

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนวิทย์  (ครูจันทร์)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)