homeนักเรียนพยาบาล
personperson_add
นักเรียนพยาบาล

ผู้สอน
person
นาวาตรีหญิง นภัสกมล เพชรนรรันต์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนพยาบาล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4038

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเอกสารการตรวจสภาพจิต  ประกอบกับหนังสือยืมเรียน   

ตั้งข้อคำถามที่เป็นปัญหาในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย  

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)