homeวิทยาศาสตร์ ม 3
person
วิทยาศาสตร์ ม 3

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40405

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

คำอธิบายวิชา

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)