homeวิทยาศาสตร์ ม 3
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม 3

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40405

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)