homeวิทยาศาสตร์ม. 1 เซลล์
personperson_add
วิทยาศาสตร์ม. 1 เซลล์

ผู้สอน
นาง คนึงนิตย์ สวนกัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ม. 1 เซลล์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4041

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ครูคนึงนิตย์ 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)