homeวิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1
person
วิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40411

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

คำอธิบายวิชา

กระเเสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม การวัดความต่างศักษ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน การคำนวนหาค่าไฟฟ้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)