homeวิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม. 3 / 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40411

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

คำอธิบายชั้นเรียน

กระเเสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม การวัดความต่างศักษ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน การคำนวนหาค่าไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)