homeวิทยาศาตร์ ม 3 /2
personperson_add
วิทยาศาตร์ ม 3 /2

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาตร์ ม 3 /2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40412

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

คำอธิบายชั้นเรียน

กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า กฎของโอห์ม การวัดความต่างศักษ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน การคำนวณหาค่าไฟฟ้า


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)