homeN 04 ความงดงาม 2/62
personperson_add
N 04 ความงดงาม 2/62

ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
N 04 ความงดงาม 2/62

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
40413

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษารายวิชาความงดงาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)