homeN 04 ความงดงาม สังคม
person
N 04 ความงดงาม สังคม

ผู้สอน
00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
N 04 ความงดงาม สังคม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
40413

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษารายวิชาความงดงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)