ผู้สอน
นาง พวงทอง ตันติ์พลาผล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4044

สถานศึกษา

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์