homeถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย
person
ถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ ยืนยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด ถอดบทเรียน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย กับ 8 กลุ่มสาระ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)