homeถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย
personperson_add
ถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย

ผู้สอน
นาย ยงยุทธ ยืนยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
ถอดบทเรียนโครงงานฐานวิจัย

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40502

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด ถอดบทเรียน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย กับ 8 กลุ่มสาระ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)