ผู้สอน
นาย นรากรณ์ โพธิ์เกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2 วิทยาศาสตร์ (ครูนรากรณ์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4052

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง


คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ชั้น ม. 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง