Sci3

ผู้สอน
นาง ยินดี ชูนวล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Sci3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4056

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

  ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

       - พลังงานความร้อน
       - พลังงานแสง
       - พลังงานไฟฟ้า
      

    


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)