homeโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
personperson_add
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
person
นางสาว อรพิมพ์ มงคลเคหา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4063

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-ทบทวนสถิติและการวิจัยเบื้องต้น

-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)