ผู้สอน
นางสาว กรรณิกา นวลพุดซา 4/1
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

นางสาว กรรณิกา นวลพุดซา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4065

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังศึษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔/๑  เลขที่ ๗