ปวส.2/ค/1

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ปวส.2/ค/1)