ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4080

สถานศึกษา

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

แนะแนว