homeกิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
personperson_add
กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

ผู้สอน
นาง วิภาภรณ์ สวยรูป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนว ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4080

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะแนว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)