homeมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
พระ อิสรานุวัฒน์ พิพัฒน์ตยานันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของวิชา (Class ID)
4084

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)