homeการวัดและประเมินผล(คะแนน ปพ.5)
personperson_add
การวัดและประเมินผล(คะแนน ปพ.5)

ผู้สอน
ตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผล(คะแนน ปพ.5)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
40865

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวัดและประเมินผล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)