เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียน ชั้น ม.4/3 เป็นเด็กนักเรียนทีเเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก๊ตั้งใจทำอะไรแบบว่า สู้เต็มที่เลย