ผู้สอน
นางสาว กานดา การะเกต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4089

สถานศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน ชั้น ม.4/3 เป็นเด็กนักเรียนทีเเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก๊ตั้งใจทำอะไรแบบว่า สู้เต็มที่เลย