ม.4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน ชั้น ม.4/3 เป็นเด็กนักเรียนทีเเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก๊ตั้งใจทำอะไรแบบว่า สู้เต็มที่เลย