ม.4/3

ผู้สอน
นางสาว กานดา การะเกต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4089

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน ชั้น ม.4/3 เป็นเด็กนักเรียนทีเเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก๊ตั้งใจทำอะไรแบบว่า สู้เต็มที่เลย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)