homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (1/2555)
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (1/2555)

ผู้สอน
นาย สุวิทย์ ดวงดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (1/2555)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4091

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

coolDekcom 54


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)