homeการนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
person
การนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ผู้สอน
นาย กิตติพงษ์ ผลสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การนิเทศครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4092

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)