3105-2103 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์


ผู้สอน
ปิยะ รามัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
3105-2103 โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์

Class ID
4094

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
คำอธิบายวิชา

ทดสอบ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)