homeclassstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095
personperson_add
classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4095

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)