homeclassstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095
person
classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095

ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา #4095

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4095

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

classstart สำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)