หลักและวิธีการแปล


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักและวิธีการแปล

รหัสวิชา
40952

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและ หลักการแปล ปัญหาที่พบในการแปล การแปลอังกฤษ- ไทย เช่น การแปลประโยคกรรม กาล คำเชื่อม สรรพนาม คำศัพท์ที่มีหลายนัย คำที่ มักเขียนผิด กริยาวลี สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนต่างๆ การแปลไทย-อังกฤษ เช่น แปลประโยคกรรมภาษาไทย การเลือกใช้คำให้เหมาะสม และการตรวจแก้งานแปล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books