การเงินธุรกิจ


ผู้สอน
ประภัสสร วารีศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ

Class ID
40953

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำอธิบายวิชา

วิชาการเงินธุรกิจ นิสิต GM603


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)