Python Programming


ผู้สอน
นางสาว ชฎาพร เชาว์ศรีกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Python Programming

Class ID
40956

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

Python programming


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)